AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

PN – 1/01/2018 Dostawa oraz wdrożenie E-usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach wraz z niezbędnymi instalacjami oraz szkoleniami.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9,ogłasza przetarg nieograniczony pn.  Dostawa oraz wdrożenie E-usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach wraz z niezbędnymi instalacjami oraz szkoleniami.

Treść ogłoszenia - pobierz

Dokumenty do pobrania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 2C

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Zalacznik nr 7

Zalacznik nr 8 Wzór umowy

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041