AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

O nas

Informacja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 w sezonie 2022/2023
Pobierz:     MZ informacja dot. szczepień COVID-19.pdf


Kilka słów o naszej placówce

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach mieści się w części zdrojowej miasta. Graniczy z parkiem krajobrazowym i kompleksem leśnym wchodzącym w skład Gór Opawskich. Zakład rozpoczął działalność we wrześniu 1999 roku po przekształceniu z Kolejowego Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Zakład działa na podstawie:

Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zakład jest Województwo Opolskie. Działalność medyczna odbywa się na trzech kondygnacjach budynku. Na parterze zajmują się: gabinet fizjoterapii, gabinet psychologa, dział farmacji, kaplica oraz pomieszczenia administracyjne. Na pierwszymi i drugim piętrze usytuowane są oddziały chorych. Swobodne poruszanie między kondygnacjami budynku oraz wyjście na zewnątrz budynku zapewnia winda szpitalna. Budynek, pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w Zakładzie spełniają wymogi, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Aktualnie działalność medyczna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach realizowana jest w zakresie opieki stacjonarnej długoterminowej na dwóch oddziałach:

oddział opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym – 43 łóżka oddział opiekuńczo-leczniczy o profilu psychiatrycznym- 36 łóżek

Opłatę za pobyt w Zakładzie ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej ( art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Świadczenia udzielane są w zakresie:
prowadzenia pełnej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej prowadzenia opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie, prowadzenia leczenia farmakologicznego, dietetycznego odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta, wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, prowadzenia psychoterapii, prowadzenia terapii zajęciowej, realizowania programów rehabilitacyjnych, zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych.

Usługi zdrowotne w opisanym wyżej zakresie wykonuje wykwalifikowany personel medyczny:

lekarze specjaliści, pielęgniarki posiadające dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w specjalistycznej opiece długoterminowej, opiekunowie medyczni,

fizjoterapeuci, psychologowie, terapeuci zajęciowi.

Dbamy, aby każdy korzystający z naszych usług był zadowolony z warunków pobytu oraz ze sposobu świadczenia całościowej opieki.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041