AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Kierownictwo Zakładu


Dyrektor – Jolanta Nowakowska
Główna Księgowa – Władysława Wiewióra
Pielęgniarka Koordynująca – Katarzyna Dec

RADA SPOŁECZNA
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku i Zarządu Województwa Opolskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
Skład oraz zadania rady społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 217 z późn. zm.) oraz statut Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach . Radę Społeczną powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego. Kadencja Rady trwa 4 lata.
Rada Społeczna Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach powołana uchwałą nr XXI/209/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2020r.

Przewodniczący Rady:

  • Antoni Konopka – przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,

Członkowie:

  • Martyna Nakonieczny – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
  • Janusz Siano – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
  • Jolanta Błaszczyk – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
  • Artur Kamiński – przedstawiciel Wojewody Opolskiego


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041