AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

„Zdrowie i poprawa jakości życia chorego naszym wspólnym celem.”

slajd1
slajd2
slajd3
Strzałka przewijająca slajd w prawo
Strzałka przewijająca slajd w lewo

Wieloletnie
Doświadczenie

Wykwalifikowany
Personel

Komfortowe
Warunki placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041