AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Certyfikaty

certyfikat2.jpgcertyfikat1.gif


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach w dniu 25 marca 2013r. otrzymał certyfikat w zakresie spełniania normy Systemy Zarządzania ISO 9001:2008.

Jednostka certyfikujaca Det Norske Veritas Certyfication B.V.


System Zarządzania Jakością obejmuje świadczenie usług opiekuńczo-leczniczo-pielęgnacyjnych nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej o profilu ogólnym i psychiatrycznym.


Certyfikat dostępny tutaj: Certyfikat
Certyfikat ważny od 25 marca 2016 dostępny tutaj: Certyfikat ważny od 25 marca 2016
Certyfikat ważny od 26 kwietnia 2018: aktualny-certyfikat-ZOL.pdf

aktualny certyfikat ZOL


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041