AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Wyniki przetargów

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe – 1/Konserwy rybne/2024

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe – 1/owoce, warzywa mrożone/2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie ofertowe NR 1/materiały opatrunkowe/2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe nr - 1/rękawice jednorazowe/2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe nr - 1/Produkty spożywcze/2023

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ZO - 1/agregat prądotwórczy/2023

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr - ZO - 1/agregat prądotwórczy/2023

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe – szkolenie DDOM 2023

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe nr - 1/sprzęt rehabilitacyjny – rotor /2023

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr - 1/sprzęt rehabilitacyjny - rotor/2023

Protokół z rozstrzygnięcia postępowania TP - NR 1/pranie/2022

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2022

Protokół z otwarcia ofert - TP 1/pranie/2022

Protokół z otwarcia ofert ZO nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe nr - 1/materiały opatrunkowe/2022

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytanie Ofertowe nr - 1/inkontynencja/2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe nr - 1/rękawice jednorazowe /2022

Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe NR 1/pranie/2022

Protokół z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr - 1/rękawice jednorazowe /2022

Protokół z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr - 1/materiały opatrunkowe/2022

Protokół z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr - 1/inkontynencja/2022

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytanie Ofertowe nr - 1/dostawa pieczywa/2022

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe 1/pranie/2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe nr - 1/sprzęt rehabilitacyjny /2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Zapytanie Ofertowe nr - 1/sprzęt medyczny /2022

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr - 1/dostawa pieczywa/2022

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr - 1/sprzęt rehabilitacyjny /2022

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.11.2022r. Znak sprawy: Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny /2022

Zawiadomienie o wyborze ofert - TP -1/produkty spożywcze/2022

Informacja z otwarcia ofert TP 1/produkty spożywcze/2022

Protokół z rozstrzygnięcia ofert - Zapytanie Ofertowe nr - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2022

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.08.2022r. Znak sprawy: Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022.

Informacja z otwarcia ofert TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022

Rozstrzygniecie Zapytanie Ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2021

Rozstrzygniecie Zapytanie ofertowe 1/transport DDOM/UE/2021

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr 1/transport DDOM/UE/2021

Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe 1/materiały opatrunkowe/2021

Rozstrzygnięcie - Zapytanie ofertowe 1/inkontynencja//2021

Rozstrzygniecie - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /pranie/2021

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe 1/materiały opatrunkowe/2021

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe 1/inkontynencja/2021

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe 1/pranie//2021

Rozstrzygniecie - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /dostawa pieczywa /2021

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe 1 /dostawa pieczywa /2021

Rozstrzygniecie postępowania PN - 2/produkty spożywcze/2021

Informacja z otwarcia ofert TP 2/produkty spożywcze/2021 z dnia 14.10.2021r.

Rozstrzygniecie postępowania PN - 1/produkty spożywcze/2021

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.10.2021r. TP 1/produkty spożywcze/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2021

Protokół z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2021

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.08.2021r. Znak sprawy: ZO 1/winda/2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2021

Informacja z otwarcia ofert TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2021

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN – 2/rękawice jednorazowego użytku/2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.12.2020r. Znak sprawy: PN – 2/rękawice jednorazowego użytku/2020

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020

Informacja z otwarcia ofert PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020

DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu PN – 1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

Informacja z otwarcia ofert PN – 1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PN - 1/winda/2020

Informacja z otwarcia ofert PN - 1/winda/2020 pn. Dostawa i montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wraz z koniecznymi robotami budowlanymi

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu PN 1/produkty spożywcze/2020.

PN 1/produkty spożywcze/2020 informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/remont dachu/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PN - 1/2020

Informacja z otwarcia ofert PN - 1/2020

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr ZP 4/01/2019

Informacja z otwarcia ofert PN 3/01/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe nr 2/zakup i dostawa wyposażenia/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu Zapytanie ofertowe 2/zakup i dostawa wyposażenia/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -PN – 1/02/2019 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu Zapytanie ofertowe 1/zakup i dostawa wyposażenia/2019 na Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu i wyposażenia

Zawiadomienie uczestników o wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę żywności PN – 1/02/2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ROZEZNANIE CENOWE NR 1/przebudowa pokoju chorych/2019

Informacja z otwarcia ofert ZP – 1/2019r. z dnia 12.04.2019r.

Otwarcie ofert transport medyczny

Informacja o rozstrzygnięciu - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/nadzór inwestorski/2019

Informacja o rozstrzygnięciu przetargi PN 1/06/2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargi PN 1/05/2018

Protokół z otwarcia ofert z dnia 18.01.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/nadzór inwestorski/2019

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu PN - 1/04/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ PN – 01.04.2018

Protokół z otwarcia ofert z dnia 20.12.2018r. ZP – 1/06/2018r.

Protokół z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe Nr 1/pranie/2018

Protokół z otwarcia ofert PN -1/05/2018 Produkty stosowane w inkontynencji i materiały opatrunkowe

Protokół z otwarcia ofert PN 1/3/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ROZEZNANIE CENOWE NR 1/PROMOCJA/2018 z dnia 12.10.2018 r.

06.4.18 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zapytanie ofertowe nr – 1/10.1.1./2018 z dnia 18.05.2018r.

04.18.18 Numer postępowania PN – 1/02/2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

03.28.18 Numer postępowania PN – 1/01/2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

03.23.18 Protokół otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr ZP 1/01/2018

12.4.17 Rozstrzygnięcie zapytania o cenę na usługi pralnicze

09.5.17 Ogłoszenie wyników ZP 1/02/2017 „dostawy żywności” dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

04.7.17 Protokół z otwarcia ofert z dnia 06.04.2017r. ZP – 1/01/2017r.

12.16.16 Ogłoszenie wyników zapytania o cenę na zakup myjni – dezynfektora dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

12.16.16 Protokół z otwarcia ofert z dnia 15.12.2016r.

11.30.16 Protokół otwarcia ofert ZP 1/04/2016


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041