AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Ogłoszenia o przetargach

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe – 1/Konserwy rybne/2024

Zakup i dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2024

Zapytanie ofertowe – 1/Konserwy rybne/2024

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2023.

Zapytanie ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /20232

Usługi pralnicze obejmujące pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania TP - NR 1/pranie/2023

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe – 1/owoce, warzywa mrożone/2023

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe NR 1/materiały opatrunkowe/2023

Zapytanie Ofertowe Nr – 1/owoce, warzywa mrożone/2023

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe NR 1/rękawice jednorazowe/2023

Odpowiedz na pytania do ZO nr 1/materiały opatrunkowe/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/materiały opatrunkowe/2023

Odpowiedz na pytanie do Zapytanie Ofertowe – NR 1/rękawice jednorazowe/2023

Zapytanie ofertowe – NR 1/rękawice jednorazowe/2023

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe – 1/produkty spożywcze/2023

Zapytanie ofertowe – 1/produkty spożywcze/2023

Dostawa żywności - TP 1/produkty spożywcze/2023

Dostawa i instalacja wraz z wdrożeniem sprzętu informatycznego w celu podniesienia poziomu Cyberbezpieczeństwa

Zapytanie Ofertowe ZO - 1/agregat prądotwórczy/2023

Zapytanie ofertowe - Szkolenie podnoszące kwalifikacje personelu medycznego oraz opiekunów /rodzin, dotyczące opieki nad pacjentem z demencją.

Zakup i dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2023

Odpowiedz na pytania do postępowania ZO - 1/sprzęt rehabilitacyjny - rotor/2023

Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt rehabilitacyjny - rotor/2023

Zapytanie ofertowe nr ZO - 1/transport medyczny/2023

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TP 1/pranie/2022

Odpowiedz na pytania do postępowania TP - NR 1/pranie/2022

Tryb Podstawowy – 1/pranie/2022

Zapytanie ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/rękawice jednorazowe/2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/materiały opatrunkowe/2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/inkontynencja/2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/pranie//2022

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego -1/ materiały opatrunkowe/2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ dostawa pieczywa/2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR nr 1/ sprzęt rehabilitacyjny/2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR nr 1/ sprzęt medyczny/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/rękawice jednorazowe/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/inkontynencjia/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/materiały opatrunkowe/2022

Zapytanie ofertowe – 1/pranie/2022

Zapytanie ofertowe - 1/dostawa pieczywa/2022

Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt rehabilitacyjny/2022

Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny /2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TP 1/produkty spożywcze/2022

Odpowiedz na pytania do postępowania TP 1/produkty spożywcze/2022

Dostawa żywności do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Znak sprawy: TP 1/produkty spożywcze/2022

Zapytanie ofertowe ZO - 1/ odbiór odpadów komunalnych /2022

Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2022

Odpowiedz na pytania do postępowania TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022

Zakup i dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2021

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2021

Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2021

Zapytanie ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2021

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/transport DDOM/ UE/2021

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/materiały opatrunkowe/2021

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/inkontynencja/2021

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/pranie/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/transport DDOM/UE/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/materiały opatrunkowe/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/inkontynencja /2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/pranie/2021

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/dostawa pieczywa/2021

Zapytanie ofertowe – 1/dostawa pieczywa/2021

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TP 2/produkty spożywcze/2021

Przetarg na dostawę żywności w/g grup dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach TP 2/produkty spożywcze/2021

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TP 1/produkty spożywcze/2021

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w/g grup dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach TP 1/produkty spożywcze/2021

Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2021

Zapytanie ofertowe - 1/winda/2021

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2021.

Odpowiedz na pytania do postępowania TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2021

Zakup i dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach TP- 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2021

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic jednorazowego użytku. Nr sprawy PN – 2/rękawice jednorazowego użytku/2020

Odpowiedzi na pytania do przetargu.  Nr postępowania: PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020

Przetarg nieograniczony PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020

Odpowiedzi na pytania do przetargu Nr postępowania: PN – 1/rękawice jednorazowego użytku/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic jednorazowego użytku. Nr sprawy PN – 1/rękawice jednorazowego użytku/2020

Dodatkowe odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji, materiałów opatrunkowych i środków ochrony indywidualnej – Nr postępowania: PN-1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji, materiałów opatrunkowych i środków ochrony indywidualnej – Nr postępowania: PN-1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji, materiałów opatrunkowych i środków ochrony osobistej PN – 1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO nr 1/pranie/2020

Protokół otwarcia ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/pranie/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/pranie/2020

Przetarg nieograniczony nr PN - 1/winda/2020 pn. Dostawa i montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wraz z koniecznymi robotami budowlanymi

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach PN 1/produkty spożywcze/2020

ROZEZNANIE CENOWE NR 2/remont dachu/2020

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/remont dachu/2020

Odpowiedz na pytania do przetargu PN – 1/2020

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach PN 1/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę: produkty do utrzymania czystości i środki antyseptyczne i dezynfekujące

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji i materiałów opatrunkowych– Nr PN-3/01/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji i materiałów opatrunkowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/pranie/2019

Zapytanie ofertowe nr 2/zakup i dostawa wyposażenia/2019

Odpowiedz na pytania do Zapytania ofertowego 1/zakup i dostawa wyposażenia/2019

Zapytanie ofertowe 1/zakup i dostawa wyposażenia/2019

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/przebudowa pokoju chorych/2019

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach PN 1/2019

Zapytanie o cenę Nr ZO - 1/transport medyczny/2019 na wykonywanie usług transportu medycznego dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ. w Głuchołazach.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/nadzór inwestorski/2019 na świadczenie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/pranie/2018 na us?ugi pralnicze dla pacjent�w Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w G?ucho?azach

Odpowiedz na kolejne pytania do przetargu PN - 1/05/2018

Odpowiedzi na pytania do przetargu PN-1/05/2018

Odpowiedzi na pytania do przetargu PN � 1/04/2018

Przetarg nieograniczony na dostaw? produkt�w stosowanych w inkontynencji i materia?�w opatrunkowych.

Przetarg nieograniczony na przebudow? ze zmian? sposobu u?ytkowania i termomodernizacja budynku dawnej sto?�wko - ?wietlicy ( budynek B ) na budynek dziennego oddzia?u psychogeriatrycznego.

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/PROMOCJA/2018 na us?ug? opracowania materia?�w promocyjnych, w tym publikacji og?osze? w prasie

05.18.18 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10.1.1/2018 na ?wiadczenie us?ug doradztwa technicznego i finansowego

04.12.18 Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.04.2018r. ZP � 1/02/2018r.

04.9.18 Odpowiedz na pytania do przetargu PN � 1/02/2018

04.3.18 Przetarg nieograniczony na dostaw? lek�w i produkt�w do leczenia ?ywieniowego dla Zak?adu Opieku?czo � Leczniczego SPZOZ w G?ucho?azach PN 1/2/2018

03.23.18 Protok�? otwarcia ofert w post?powaniu przetargowym nr ZP 1/01/2018

03.20.18 Odpowiedz na pytania do �Dostawa oraz wdro?enie E-us?ug medycznych w Zak?adzie Opieku?czo � Leczniczym SPZOZ w G?ucho?azach wraz z niezb?dnymi instalacjami oraz szkoleniami ZP � 1/01/2018

03.15.18 PN � 1/01/2018 Dostawa oraz wdro?enie E-us?ug medycznych w Zak?adzie Opieku?czo � Leczniczym SPZOZ w G?ucho?azach wraz z niezb?dnymi instalacjami oraz szkoleniami.

012.21.17 Og?oszenie wynik�w zapytania o cen? na zakup myjni

012.19.17 Pytania do zapytanie o cen? na dostaw? MYJNI � DEZYNFEKTORA DO KACZEK I BASEN�W:

012.18.17 Protok�? z otwarcia ofert ZP � 1/05/2017r. z dnia 18.12.2017r.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041