AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Przyjmowanie i załatwianie spraw


PRZYJMOWANIE  I ZAŁATWIANIE SPRAW W  ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUCHOŁAZACH

Oddział opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym

całodobowo

Oddział opiekuńczo-leczniczy o profilu psychiatrycznym

całodobowo

Dyrektor i administracja

w dni robocze 7:25  –  15:00

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego

w dni robocze 7:00  –  14:35


O sposobie załatwiania spraw informuje  sekretariat oraz poszczególne  działy Zakładu. Załatwianie spraw administracyjnych następuje zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i kodeksem postępowania administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego określa Instrukcja Kancelaryjna  Zakładu. Całą korespondencję przyjmuje sekretariat Zakładu  i rejestruje w dzienniku podawczym.  Za terminowe załatwianie spraw odpowiedzialni są poszczególni kierownicy oraz pracownicy wg swoich zakresów czynności.

SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU PRZYJMUJĄ

Dyrektor Zakładu poniedziałek – 13:00-14:00 czwartek  – 13:00-14:00
(w sprawach pilnych w dni robocze 7:25 – 15:00 )
77 43 91 743

77 43 91 904

 

Pielęgniarka Koordynująca w dni robocze 7:00 – 14:35 77 43 91 847
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta infolinia w dni robocze 8:00 – 20:00 0 800 190 590
Urząd Marszałkowski w Opolu w godzinach pracy Urzędu  7:30 – 15:30 77 44 82 168

 


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041