AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego


w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach


Adriana Hajdarowicz

Możliwość kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Szpitala Psychiatrycznego:

- telefonicznie 698-627-638

- e-mail: a.hajdarowicz@rpp.gov.pl

- istnieje także możliwość osobistego spotkania z Rzecznikiem w związku z czym Pacjenci proszeni są o przekazanie takiej potrzeby drogą telefoniczną, mailową bezpośrednio do Rzecznika

- potrzebę spotkania z Rzecznikiem można także zgłaszać do personelu medycznego oddziału

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  •  Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  •  Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa

sekretariat@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800 190 590

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041