AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

RZECZNIK PRAW PACJENTA
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

  Adriana Hajdarowicz

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego można się kontaktować: osobiście w każdy wtorek
i piątek, w godzinach 7.00-15.00 w gabinecie Rzecznika – budynek Biblioteki/serwerowni (I piętro, p. 4)

Pisemnie:

1. skrzynka listowa znajdująca się przy gabinecie Rzecznika

2. pocztą na adres: Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

Tel.  32 42 26 561 wew. 301

e-mail: a.hajdarowicz@rpp.gov.pl


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041