AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

DDOM

Dzienny Dom Opieki Medycznej


Kto może skorzystać?

  • Kobiety i mężczyźni w szczególności powyżej 65 r. ż.,
  • ze skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) na poziomie 40-65 punktów,
  • K/M bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej,
  • K/M, którym w okresie ostatnich 12m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
  • Szczegółowe informacje do pobrania.

Projekt zapewnia bezpłatną:

  • opiekę lekarską, pielęgniarską,
  • rehabilitację i terapię zajęciową,
  • specjalistyczne konsultacje lekarskie,
  • badania diagnostyczne,
  • darmowe śniadania i obiady.

Projekt ,,DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ZOL SPZOZ W GŁUCHOŁAZACH'' finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 realizowany jest w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Głuchołazach ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy

Dokumenty do pobrania:

Regulamin DDOM oraz zasady rekrutacji do DDOM:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041