AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

05.18.18 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10.1.1/2018 na świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,
Działanie 10.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9,ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego


Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE- FIRMA DORADCZA

ZAł. 1 do ZAPYTANIA

ZAŁ. 2 do ZAPYTANIA

ZAL.3 do ZAPYTANIA


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041