AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Ogłoszenie wyników zapytania o cenę na zakup myjni

Głuchołazy, dnia 21.12.2017r.

Znak: ZO 05/2017

Ogłoszenie wyników zapytania o cenę na zakup myjni – dezynfektora dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty.

Lp. Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi Punkty
1 Unitechnika S.A. , ul. Szamotulska 59B, 60-566 Poznań. 17 998,00 zł 19 437,84zł 94
2 Sani System Sp. z o.o. Sp.k. ,

ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra

16 900,00zł 18 252,00zł 100

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Sani System Sp. z o.o. Sp. k., ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu cenowym / ofertowym.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041