AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedz na pytania do przetargu PN – 1/02/2018

W postępowaniu przetargowym nr PN –  1/2/2018 na dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach wpłynęły zapytania do SIWZ.

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi zbiorczej na wszystkie zadane zapytania.  –  Pytania-do-przetargu-ZP-1,02,2018

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041