AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Protokół z otwarcia ofert ZP – 1/05/2017r. z dnia 18.12.2017r.


Protokół z otwarcia ofert z dnia 18.12.2017r.


ZP – 1/05/2017r.


Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, informuję, że w dniu 18.12.2016r. o godzinie 09:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pakiet I   – produkty do utrzymania czystości,

Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące,

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości :  Pakiet I – 40 000 netto   , Pakiet II –  6 300 netto.

W terminie złożono 1 ofertę:

Pakiet nr I – na wartość 35 787,05 zł netto, 44 018,08 zł brutto termin dostawy 24h, termin rozpatrzenia reklamacji 24h.  złożona przez  Henry KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Pakiet nr 2- na wartość 6 155,35 zł netto,  6 713,18zł brutto, termin dostawy 24h, termin rozpatrzenia reklamacji 24h.  złożona przez  Henry KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041