AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Protokół z otwarcia ofert PN 1/03/2018

Komisja przetargowa

powołana do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawy Żywności  wg grup:

GR.I   15200000-0 RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE 

GR.II   15100000-9 PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE                                   

GR.III  15800000-6 PIECZYWO ŚWIEŻE             

GR.IV  15300000-1 OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE, ZAKONSERWOWANE      

GR.V   03100000-2 RÓŻNE PRODUKTY

GR.VI  15500000-3 PRODUKTY MLECZARSKIE

GR.VII 03142500-3 JAJA

GR.VIII 15331170-9 WARZYWA I OWOCE MROŻONE   

dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach”. PN – 1/03/2018r.

Powołana: Zarządzenie nr   9/2018

Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach z dnia 02.08. 2018 r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert PN 1/03/2018

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.08.2018r. o godz. 09:05

2.  W otwarciu  udział wzięli:

Przewodniczący:

-        Tomasz Rudnicki

 Członkowie:

-  Janusz Maćkowski

- Wiesława Maruk

   

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 189 500 zł brutto.

W tym:

GRUPA  I      13 500,00

GRUPA II      80 000,00

GRUPA III    18 000,00

GRUPA IV       5 000,00

GRUPA V      20 000,00

GRUPA VI    42 000,00

GRUPA VII     5 500,00

GRUPA VIII   5 500,00 

 

4. Do postępowania wpłynęło 21 ofert.

Oferty złożone w przetargu nieograniczonym PN – 1/03/2018


Zestawienie złożonych ofert - 1.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041