AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert ZP – 1/2019r. z dnia 12.04.2019r.

ZP – 1/2019r.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   ul. Parkowa 9,    48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 12.04.2019r. o godzinie 09:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach

Pakiet nr I – Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne.

Pakiet nr II – Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 – różne produkty lecznicze.

Pakiet nr III – Leki wydzielone.  Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości : 

Pakiet I – 143 677 zł  , Pakiet II –  48 262 zł, Pakiet III – 14 100 zł.

 

W terminie tj. w dniu 12.04.2019 godz. 9:00 złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1 Pakiet Nr I – na wartość 117 127,87 zł brutto, termin dostawy 24h,  złożona przez  Farmacol- Logistyka Sp. z  o.o., ul. Szopienicka 77, 40 – 431 Katowice.

Oferta Nr 2 Pakiet nr III – na wartość 13 824,00 zł brutto, termin dostawy 48h, złożona przez Aspen Pharma Ireland Limited  One Georges Quay Plaza, Dablin 2

Oferta Nr 3

Pakiet Nr I – na wartość 119 482,22 zł brutto, termin dostawy 24h

Pakiet nr II – na wartość 47 894,34 zł brutto, termin dostawy 24 h , 

złożona przez  Konsorcjum: Lider: Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54 – 613 Wrocław i PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91 – 4342 Łódź.