AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Numer postępowania - ZO 1/transport medyczny/2019

W dniu 04.03.2019r. godz. 09.05 w ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

1.      Przewodniczący – Tomasz Rudnicki,

2.      Członek – Katarzyna Dec

3.      Sekretarz – Halina Grubiak

dokonał otwarcia ofert w zapytaniu o cenę  na transport medyczny dla  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9.

 

W wyznaczonym  terminie do 04.03.2019r. godz. 09.00 wpłynęły  2 oferty.

1. Centrum Ratownictwa Specjalistycznego Ankar Sp z o.o. ul. Wspólna 9, 45-831 Opole

Cena zryczałtowana za wyjazd. Brutto – 80 zł

Cena 1 kilometra transportu. Brutto – 2,50 zł

Każde rozpoczęte 30 min. Postoju w oczekiwaniu na pacjenta. Brutto – 40 zł.

 

2. Staff MED usługi medyczne Micha Jakubowski u. Zjednoczenia 8-4, 48-304 Nysa

Cena zryczałtowana za wyjazd. Brutto – 140 zł

Cena 1 kilometra transportu. Brutto – 2,80 zł

Każde rozpoczęte 30 min. Postoju w oczekiwaniu na pacjenta. Brutto – 50 zł

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041