AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Protokół z otwarcia ofert z dnia 18.01.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/nadzór inwestorski/2019

         Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuję,

że w dniu 18.01.2019 r. o godzinie 09:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000  Euro.

Pobierz protokół

Protokół z otwarcia ofert z dnia 18.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041