AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Protokół z otwarcia ofert z dnia 20.12.2018r. ZP – 1/06/2018r.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 20.12.2018r. o godzinie 09:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pakiet I   - produkty do utrzymania czystości,

Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące,

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości :  Pakiet I – 39 000 netto   , Pakiet II -  7 000 netto.

 

W terminie złożono 1 ofertę:

Pakiet nr I – na wartość 37 483,33 zł netto, 46 104,51 zł brutto termin dostawy 24h, termin rozpatrzenia reklamacji 24h.  złożona przez  Henry KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Pakiet nr 2- na wartość 6 621,43 zł netto,  7 174,85 brutto, termin dostawy 24h, termin rozpatrzenia reklamacji 24h.  złożona przez  Henry KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041