AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Ogłoszenie wyników ZP 1/02/2017 „dostawy żywności” dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach


OGŁOSZENIE O WYNIKACH

Dostawy żywności  ZP – 1/02/2017

Termin składania ofert upłynął w dniu 29.08.2017 r.   o godz.  9:00 a otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.08.2017 r. o godz. 09:05 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

Złożone oferty i ocena pkt.

Tabela do pobrania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041