AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Numer postępowania PN – 1/02/2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Dostawę leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”. PN – 1/02/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041