AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp na zakup i dostawę leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach.  Znak sprawy:  TP  - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022.

Pobierz:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041