AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygniecie Zapytanie Ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2021

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł.

Zapytanie ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2021

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

2. Wartość zamówienia

Pakiet  I - Produkty do utrzymania czystości Kwota 65 000 zł netto, 79 950 zł brutto zł za cały okres umowy.

Pakiet nr II - Środki antyseptyczne i dezynfekujące 14 812 zł netto, 15 997,80  zł brutto zł za cały okres umowy.

3. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Pakiet  I - Produkty do utrzymania czystości  80 000 zł brutto zł za cały okres umowy.

Pakiet nr II - Środki antyseptyczne i dezynfekujące 16 000 zł brutto zł za cały okres umowy.

4. Data zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego 17.12.2021r.

5. W wymaganym terminie wpłynęły  oferty:

Pakiet  I - Produkty do utrzymania czystości na wartość 55 596,35 zł netto, 68 350,31 zł brutto, złożona przez HENRY KRUSE Sp. z o.o.  Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Pakiet nr II - Środki antyseptyczne i dezynfekujące:

Oferta nr 1 na wartość  11 050,60 zł netto, 11 967,05 zł brutto, złożona przez Bialmed Sp. z o.o.  ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

Oferta nr 2 na wartość 12 640,77 zł netto, 13 681,56 zł brutto,   złożona przez HENRY KRUSE   Sp. z o.o.  Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Ocena pkt. Pakiet II

lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Punkty

1

Bialmed Sp. z o.o.        ul. Kazimierzowska 46/48/35,      02-546 Warszawa

11 967,05

100

2

HENRY KRUSE         Sp. z o.o.  Bielany Wrocławskie              ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

13 681,56

87,47

 

6. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano oferty: 

Pakiet  I - Produkty do utrzymania czystości  złożoną przez HENRY KRUSE Sp. z o.o.  Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Pakiet nr II - Środki antyseptyczne i dezynfekujące: Bialmed Sp. z o.o.   ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa,

jako najkorzystniejsze i spełniającą wszystkie wymagania oraz warunki określone w zapytaniu  ofertowym.