AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Zapytanie ofertowe 1/materiały opatrunkowe/2021

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł.

Zapytanie ofertowe 1/materiały opatrunkowe/2021

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

2. Wartość zamówienia

Kwota 38 240 zł netto, 41 299,20  zł brutto zł brutto zł za cały okres umowy.

3. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: brutto 42 000 zł.

4. Data zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego 23.11.2021r.

5. W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta, na wartość 28 773,29 zł netto, 33 838,79 zł brutto, złożona przez PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O., UL. ŻEROMSKIEGO 17, 95-200 PABIANICE

6. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O., UL. ŻEROMSKIEGO 17, 95-200 PABIANICE jako najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu  ofertowym.

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041