AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygnięcie - Zapytanie ofertowe 1/inkontynencja//2021

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł.

Zapytanie ofertowe 1/inkontynencja//2021

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów stosowanych w inkontynencji dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

2. Wartość zamówienia

Kwota 112 000 zł netto, 120 960  zł brutto zł za cały okres umowy.

3. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  brutto 121 000 zł.

4. Data zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego 23.11.2021r.

5. W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta, na wartość 89 763,50 zł netto, 94 793,30 zł brutto, złożona przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Żółkiewskiego 20/26, Toruń 87-100. 

6. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Żółkiewskiego 20/26, Toruń 87-100.jako najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu  ofertowym.

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041