AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe 1/materiały opatrunkowe/2021

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   ul. Parkowa 9,    48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 29.11.2021r. o godzinie 14:01 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach. 

Znak sprawy Zapytanie ofertowe 1/materiały opatrunkowe/2021

W terminie składania ofert  tj. 29.11.2021r. o godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta, na wartość 28 773,29 zł netto, 33 838,79 zł brutto, złożona przez PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O., UL. ŻEROMSKIEGO 17, 95-200 PABIANICE,

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041