AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe 1/pranie/2021

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   ul. Parkowa 9,    48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 29.11.2021r. o godzinie 12:01 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na usługi pralnicze dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach. 

Znak sprawy Zapytanie ofertowe 1/pranie//2021

W terminie składania ofert  tj. 26.11.2021r. o godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty,

Oferta nr 1 na wartość 84 672,00 zł netto, 102 453,12 zł brutto, złożona przez  AD 7 spol. s r.o Namasti Prace 2512, 760 01 ZLIN,

Oferta nr 2 na wartość 86 112,00 zł netto, 105 917,76 zł brutto, złożona przez Praxima Krakpol Sp. z o. o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041