AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert TP 2/produkty spożywcze/2021 z dnia 14.10.2021r.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   ul. Parkowa 9,    48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 14.10.2021r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp na zakup i dostawę produktów spożywczych dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach.  Znak sprawy:  TP 2/produkty spożywcze/2021

GR.I      15200000-0               RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE                              

GR.III  15810000-9                PIECZYWO,  ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE             

GR.IV  15330000-0                PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA                 

GR.VI  15500000-3                PRODUKTY MLECZARSKIE

GR.VIII 15331170-9                 WARZYWA MROŻONE   

W terminie składania ofert  tj. 14.10.2021r. o godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert.

Oferta Nr 1

 Pakiet nr IV – na wartość  10 422,38 zł brutto, termin dostawy 1 dzień od złożenia zamówienia ,  wymiana towaru po reklamacji  w terminie 1 dnia, złożona przez Handel i Usługi „ JOWI” Joanna Wilczyńska  ul. Oleska 99-101 45 – 22 Opole

Oferta Nr 2

Pakiet Nr VI - na wartość 52 081,05  zł brutto, termin dostawy 1 dzień od złożenia zamówienia ,  wymiana towaru po reklamacji  w terminie 1 dnia, złożoną Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Prężyńska 1.

Oferta Nr 3

Pakiet Nr III – na wartość 31 596 zł brutto, termin dostawy 1 dzień od złożenia zamówienia ,  wymiana towaru po reklamacji  w terminie 1 dnia, złożona przez  Piekarnia Adrianna Suchanek. Sylwester Suchanek S.C. 48-303 Nysa  Plac Staromiejski  7

Oferta Nr 4 ( oferta powtórzona)

Pakiet nr IV – na wartość  10 422,38 zł brutto, termin dostawy 1 dzień od złożenia zamówienia ,  wymiana towaru po reklamacji  w terminie 1 dnia,

złożona przez Handel i Usługi „ JOWI” Joanna Wilczyńska  ul. Oleska 99-101 45 – 22 Opole

Oferta Nr 5

Pakiet Nr I– na wartość 14 541,98 zł brutto, termin dostawy 1 dzień od złożenia zamówienia ,  wymiana towaru po reklamacji  w terminie 1 dnia,

Pakiet Nr VIII – na wartość 16 229,25 zł brutto, termin dostawy 1 dzień od złożenia zamówienia ,  wymiana towaru po reklamacji  w terminie 1 dnia,

złożona przez  NORDIS Sp. Akcyjna ul. Głogowska 35 45 – 315 Opole

Oferta Nr 6

Pakiet Nr IV– na wartość 9 503,45 zł brutto, termin dostawy 1 dzień od złożenia zamówienia ,  wymiana towaru po reklamacji  w terminie 1 dnia,

Pakiet Nr VI – na wartość 54 783,96 zł brutto, termin dostawy 1 dzień od złożenia zamówienia ,  wymiana towaru po reklamacji  w terminie 1 dnia,

złożona przez  Hurtownia Spożywczo – Owocowo –Warzywna Henryk Fujarczuk, ul. Morcinka 66C, 48-303 Nysa

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041