AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygniecie postepowania PN - 1/produkty spożywcze/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i unieważnieniu postępowanie w  grupach.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania TP - 1produkty spożywcze 2021 .pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041