AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.09.2021r. Znak sprawy: Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2021

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 7.09.2021r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2021

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Brutto 48 641,25 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 41/100 )

 

W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.

lp

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena netto zł

Cena brutto zł

1

Renomed Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Przyjaźni 52/1u  53-030 Wrocław

41 352,26

45 823,00

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041