AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.08.2021r. Znak sprawy: ZO 1/winda/2021

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 17.08.2021r. o godzinie 09:05 odbyło się otwarcie ZO 1/winda/2021

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Brutto 159 777 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem  złotych )

 

W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.

lp

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena netto zł

Cena brutto zł

1

Artmed J. Sienkiewicz, A. Kensy Spółka Jawna

ul. Św. Antoniego 18  lok 3,

97-200 Tomaszów Mazowiecki

129 850

159 715,50