AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.12.2020r. Znak sprawy: PN – 2/rękawice jednorazowego użytku/2020

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 08.12.2020r. o godzinie 09:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowego użytku: Znak sprawy: PN – 2/rękawice jednorazowego użytku/2020       

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości :  27 000 zł brutto  

 

W terminie złożono 2oferty:

Oferta nr 1 – na wartość 27 240 zł netto, 29 646,00 zł brutto termin dostawy do 48h, termin rozpatrzenia reklamacji do 24h.  złożona przez  Unitrans M i W Fijał Spółka Jawna, ul. Borsucza 9, 05 – 410 Józefów.

Oferta nr 2- na wartość 25 900 zł netto, 27  972,00 brutto, termin dostawy do 48h, termin rozpatrzenia reklamacji do 72h.  złożona przez  MEDASEPT Sp. z o.o., ul. Forteczna 19, 61 -362 Poznań.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041