AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020

Komisja przetargowa

powołana do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawy

Pakiet I   - produkty do utrzymania czystości,

Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące,

dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach nr postępowania

PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020

Powołana: Zarządzenie nr   19/2020 Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach z dnia 04.12. 2020 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Komisja przetargowa w składzie :

Przewodniczący: - Tomasz Rudnicki

 Sekretarz: - Jadwiga Waszczuk

 Członek: -  Wacław Potoczak

 

informuje, że na posiedzeniu w dniu 23.12.2020r. o godz. 10:25. dokonała oceny złożonej oferty do w/w postępowania.

 

Wnioski:

1) W terminie tj. w dniu 22.12.2020r. do godziny 12:00 :

Pakiet nr I – produkty do utrzymania czystości, wpłynęła 1 oferta na wartość 39 325,23 zł netto, 48 370,03 zł brutto termin dostawy do 24h, termin rozpatrzenia reklamacji do 24h.  złożona przez  Henry KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce. Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 53 427,51 zł brutto  

Pakiet nr IIŚrodki antyseptyczne i dezynfekujące, wpłynęła 1 oferta na wartość 11 924,00 zł netto,  12 904,77 brutto, termin dostawy do 24h, termin rozpatrzenia reklamacji do 24h.  złożona przez  Henry KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce. Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 13 851,90 zł brutto.

2) oferty są kompletne i zgodne z SIWZ.

3) wartość ofert mieści się w wartościach, jakie Zamawiający przeznaczył na  realizację zamówienia.

4) Komisja stwierdza, że nie ma przeszkód prawnych do podpisania umowy na dostawy w okresie 02.01.2021r – 31.12.2021r. z w/w Wykonawcą, zgodnie ze złożonymi ofertami w Pakietach:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041