AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.12.2020r. PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020

Znak sprawy: PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020        

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 22.12.2020r. o godzinie 12:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pakiet I   - produkty do utrzymania czystości,

Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące,

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości :  Pakiet I – 53 427,51 zł brutto   , Pakiet II -  13 851,90 zł brutto.

 

W terminie złożono 1 ofertę:

Pakiet nr I – na wartość 39 325,23 zł netto, 48 370,03 zł brutto termin dostawy do 24h, termin rozpatrzenia reklamacji do 24h.  złożona przez  Henry KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Pakiet nr 2- na wartość 11 924,00 zł netto,  12 904,77 brutto, termin dostawy do 24h, termin rozpatrzenia reklamacji do 24h.  złożona przez  Henry KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041