AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert PN – 1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

Głuchołazy 25.11.2020r.

Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawy

Pakiet I  – Produkty stosowane w inkontynencji

Pakiet II - Materiały opatrunkowe

Pakiet III – Środki ochrony osobistej

dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach nr postępowania PN – 1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

Powołana: Zarządzenie nr   14/2020 Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach

z dnia 12.11. 2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

PN – 1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.11.2020r. o godz. 09:05

2.  W otwarciu  udział wzięli członkowie komisji przetargowej:

Przewodniczący: - Tomasz Rudnicki

 Sekretarz: - Wiesława Maruk

 Członek: -  Wacław Potoczak

 

   

Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej  podał wartość brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 

Pakiet I –  Produkty stosowane w inkontynencji  112 363,20zł brutto ,

Pakiet II –  Materiały opatrunkowe  35 741,20 zł brutto,

Pozycje wydzielone z Pakietu II ( poz.3, 4, 30)  50 680.10 zł brutto,

Pakiet III - Środki ochrony osobistej 45 063,00 zł brutto.

 

Pakiet nr I – Produkty stosowane w inkontynencji, wpłynęła 1 oferta na wartość 94 206,68 zł brutto, termin dostawy 48h, termin dostawy po reklamacji 72h,  złożona przez:  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego nr 20/26, 87 -100 Toruń

 

 Pakiet nr II – materiały opatrunkowe, wpłynęła 1 oferta na wartość 32 368,62 zł brutto,  termin dostawy 48h, termin dostawy po reklamacji 72h,  złożona przez:  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95 – 200 Pabianice.

 

Pozycje wydzielone z Pakietu II ( poz.3, 4, 30)  - brak ofert.

 

Pakiet III - Środki ochrony osobistej wpłynęła 1 oferta na wartość 32 040,90 zł brutto,  termin dostawy 48h, termin dostawy po reklamacji 72h,  złożona przez ZARYS International Group Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041