AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu PN 1/produkty spożywcze/2020.

Komisja przetargowa w składzie :

Przewodniczący:

-  Tomasz Rudnicki

 Członkowie:

-  Janusz Maćkowski

- Wiesława Maruk

informuję, że na posiedzeniach   w dniu 07.09.2020r. dokonała oceny złożonej oferty do w/w postępowania.

Wnioski:

1) W terminie tj. w dniu 05.09.2020 godz. 9:00 wpłynęło16 ofert. W załączeniu ocena ofert - załącznik nr 1 do protokołu z badania ofert PN 1/produkty spożywcze/2020.

 

2. Oferty o najwyższej ocenie pkt. złożone przez:

Gr. 1 RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE  - Nordis Spółka Akcyjna 45-315 Opole, ul. Głogowska 35

Gr. 2 – PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE - PPHU „ JOHN” Paweł John Grotniki, ul. Źródlana 5, 64 -140 Włoszczowice

Gr. 3  PIECZYWO,  ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE - Piekarnia Adrianna Suchanek. Sylwester Suchanek S.C. Nysa  Plac Staromiejski 7

Gr. 4 PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA - Unima Sp. z o.o. w Warszawie HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH ul. Zdrojowa 4  65-142 Zielona Góra

GR. 5 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - Małgorzata Gruszyńska PPHU „ Polaris” ul. Żołnierska 20A, 62 – 800 Kalisz

Gr. 6 PRODUKTY MLECZARSKIE - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Prężyńska 1

Gr. 7 JAJA - Butor Bogdan Firma Usługowo – Handlowa, ul. Bożka 2/15 48-200 Prudnik

Gr. 8  - WARZYWA MROŻONE - NORDIS Sp. Akcyjna ul. Głogowska 35 45 – 315 Opole

 

3) oferty są kompletne a wartość ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

4) Komisja stwierdza, że nie ma przeszkód prawnych do podpisania umowy z w/w Wykonawcami na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo     Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach”. PN 1/produkty spożywcze/2020.


Załącznik nr 1 do protokołu badania ofert PN.doc

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041