AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedz na pytania do Zapytania ofertowego 1/zakup i dostawa wyposażenia/2019

W postępowaniu Zapytanie ofertowe 1/zakup i dostawa wyposażenia/2019 na „Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu i wyposażenia do nowych pomieszczeń socjalnych oraz gabinetów i sal dziennych w celu dostosowania ich do możliwości świadczenia usług medycznych dla pacjentów” wpłynęły zapytania do SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach” nr RPOP.10.01.01-16-0060/17, zwanego w dalszej części projektem, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, na zasadzie konkurencyjności.

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi zbiorczej na wszystkie zadane zapytania.

Pytanie nr 1

Dotyczy zestawu REHACOM 1 szt.

Zamawiający wymaga gwarancji 7 lat, czy Zamawiającemu nie chodziło o licencję na system 7 lat?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga licencji na 7 lat i gwarancji min 24 miesiące i nie krótszej niż  gwarancja producenta.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie posiadał  własny komputer na którym zostanie zainstalowany system, czy też wymaga zestawu razem z komputerem?

Jeżeli Zamawiający będzie miał własny komputer, to czy będzie on spełniał poniższe wymagania aby zapewnić poprawną pracę systemu?

a)      Komputer stacjonarny lub przenośny (laptop)

Procesor Pentium lub kompatybilny min. 2,5 GHz

4GB RAM lub więcej, 100 GB HDD

Karta graficzna kompatybilna z DirectX 10.1; Karta dźwiękowa

1 wolny port USB 2.0 do podłączenia panelu, klucza i słuchawek (jeśli wymagane)

Napęd DVD

System operacyjny Windows 7/8/8.1/10

b)      Monitor

15  cali (notebook); lub 19 cali kolorowy monitor 

c)       Dowolna drukarka do wydruku raportów (jeśli konieczne)


Odpowiedz:  Pozycje 9 w Załączniku nr 1b do ogłoszenia nr 1/zakup i dostawa wyposażenia/2019 Zamawiający określił jako zestaw. Należy złożyć ofertę na komplet urządzeń umożliwiających użytkowanie zestawu. Tj:

1. Urządzenie z panelem rehabilitanta, plus pięć procedur treningowych.

2. Komputer stacjonarny o parametrach nie niższych niż wymogi producenta urządzenia z panelem rehabilitanta z wgranym programem zarządzającym  procedurami treningowymi.

3. Monitor kolorowy min 19 cali.

4. Mysz, klawiatura oraz dżojstik

5. Niezbędne przewody do podłączenia zestawu.

6. W cenie należy ująć wszystkie koszty konieczne do wdrożenie systemu u Zamawiającego.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041