AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/przebudowa pokoju chorych/2019

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   ul. Parkowa 9,      48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 16.11.2023r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytanie Ofertowe – 1/produkty spożywcze/2023.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Pakiet nr 1   PIECZYWO,  ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE   - 59 325,00 zł
Pakiet Nr 2  WARZYWA MROŻONE  -  10 937,85 zł
 
W wymaganym terminie tj. 16.11.2023r. godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.
Oferta złożona na Pakiet nr 1   PIECZYWO,  ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE  przez Piekarnia „Rogal” S.C. Pach Urszula, Arkadiusz,  ul.  Powstańców Śl. 26, 48-340 Głuchołazy,  na wartość: 56 285,00 zł brutto

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041