AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT na Świadczenia Medyczne

W dniu 04.03.2019r. godz. 09.05 w ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

1.      Przewodniczący – Tomasz Rudnicki,

2.      Członek – Katarzyna Dec

3.      Sekretarz – Halina Grubiak

dokonał otwarcia ofert w konkursie ofert na Świadczenia Medyczne dla  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9.

W wyznaczonym  terminie do 04.03.2019r. godz. 09.00 wpłynęło 7 ofert.

W tym na zakres świadczeń:

KO/ŚM/1/2019r. -    Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych 2 oferty:

1. SYNEVO Sp. z o.o. 04 – 137 Warszawa, ul. Zamieniecka 80/401

    ceny badań załącznik nr 1

2. ALAB Laboratoria Sp. z o.o. 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30

   Ceny badań załącznik nr 2

 

KO/ŚM/2/2019r. –    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych. 4 oferty,

z zakresu anestezjologii

-    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Wojciech Rębisz, 48 - 300 Nysa,  ul. Sudecka 32A. Cena konsultacji 100 zł.

z zakresu neurologii

-    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Maciej Owczarek, 48 - 300 Nysa,  ul. Gdańska 3/5. Cena konsultacji 100 zł.

 z zakresu psychiatrii

-    Lekarz psychiatra Renata Orłowska - Kałuża, 48 - 340 Głuchołazy,  ul. Świdnicka 18/2. Cena konsultacji 150 zł.

z zakresu chirurgii, ginekologii, laryngologii i okulistyki.

-   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, 48-340 Głuchołazy, ul. Skłodowskiej 16. Cena konsultacji 100 zł.


KO/ŚM/3/2019r. -    Wykonywania badań diagnostycznych RTG 1 oferta.

-   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, 48-340 Głuchołazy, ul. Skłodowskiej 16. Ceny  badań – załącznik nr 3


załącznik nr 1.pdf
Załacznik nr 2.pdf
Załacznik nr 3.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041