AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Protokół z otwarcia ofert z dnia 21.12.2018r. KONKURSU OFERT Nr KO/ŚM/1//2018

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuje, że w dniu 21.12.2018r. o godzinie 13:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert na:

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w tym :

-w wymiarze 23 godzin 18 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego,

-w wymiarze 4 godzin 42 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego

2. Udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii .

3. Świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.

W terminie tj. do dnia 21.12.2018r. godz. 13:00  złożono 4 oferty, w tym:

I.  2 oferty na zakres „Udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo” złożone przez:

1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dagmara Czernecka – Mikołajczyk, Konradów 179,

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bernadeta Mandyna, ul. Ornowskiego 7, 48-340 Głuchołazy.

II. 1 oferta na zakres „Udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii” złożoną przez:

Prywatna Praktyka Lekarska Renata Orłowska – Kałuża, 48-340 Konradów Kolonia Kaszubska  8K.

III. 1 ofertę na zakres „Świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy” złożoną przez:

SAD – MED Prywatny Gabinet Lekarski Ryszard Sadowski, ul. Gen. Andersa 2/2, 48-340 Głuchołazy.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041