AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji i materiałów opatrunkowych– Nr PN-1/05/2018

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania.
Odpowiedzi poniżej.


Dotyczy załącznika nr 1, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek marki Tena wyposażonych w jeden ściągacz taliowy? Obecny opis wskazuje wyłącznie na produkty firmy TZMO.

Odpowiedz:  Nie

Dotyczy załącznika nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki o pojemności 400ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedz:  Tak

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041