AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji i materiałów opatrunkowych.

Ogłoszenie nr 648813-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji i materiałów opatrunkowych.

Materiały do pobrania: Treść ogłoszenia Ogłoszenie nr 648813.pdf 

Korekta ogłoszenia Ogłoszenie nr 500273877.pdf

SIWZ i załączniki do pobrania PN 1.5.2018

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041