AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.05.2024r. KO/ŚM/1//2024

KONKURSU OFERT Nr  KO/ŚM/1//2024
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, informuje, że w dniu 29.05.2024r. o godzinie 11:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert na świadczenia medyczne.

Pobierz:

Informacja z otwarcia ofert KOŚM12024.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041