AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe – 1/Konserwy rybne/2024

W dniu 25.03.2024 r. Zamawiający Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę konserw rybnych.
Zapytanie Ofertowe – 1/Konserwy rybne/2024
    
Zapytanie Ofertowe zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł  netto Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

Zamawiający informuje, że:
1.    Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 4 200 zł PLN netto/brutto.
2.    Otwarto oferty złożone przez Wykonawców:
A.    Chłodnia Bałwanek  Tomasz Leks,  ul. Dunikowskiego 24,  47 – 200 Kędzierzyn Koźle.
Cena ofertowa netto 6 180,00 zł
Cena ofertowa brutto 6 180,00  zł

B.    BESTER Łukasz Błoch, ul. Światowida 2, 45 – 325 Opole                                    
Cena ofertowa netto 4 235,20 zł
Cena ofertowa brutto 4 235,20  zł

C.    Przedsiębiorstwo Usług Rolniczo – Gospodarczych „ Agra” Sp. z o.o. ul. Firmowa 5, 45-954 Opole                                                                                                                                                                                                                                                          Cena ofertowa netto 5 174,00 zł
Cena ofertowa brutto 5 174,00 zł