AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Zakup i dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2024

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9, ogłasza postępowanie w trybie podstawowym na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy UZP na zakup i dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

Dokumenty do pobrania:
Adres strony internetowej prowadzącego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1aa4360b-e69c-11ee-a01e-f641a8763d5f
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-1aa4360b-e69c-11ee-a01e-f641a8763d5f

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041