AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2023

W dniu 19.12.2023 r. Zamawiający Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu Zapytanie Ofertowe  nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2023.
     
Zapytanie Ofertowe zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł  netto Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ   w Głuchołazach.

Pobierz:

Informacja z otwarcia ofert produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041