AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Usługi pralnicze obejmujące pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania TP - NR 1/pranie/2023

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9, ogłasza postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: Usługi pralnicze obejmujące pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania.
Adres strony internetowej prowadzącego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-64e0d53c-9817-11ee-ba3b-4e891c384685

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041