AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe – 1/owoce, warzywa mrożone/2023

W dniu 24.11.2023 r. Zamawiający Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu na dostawa owoców, warzyw mrożonych.
Zapytanie Ofertowe – 1/owoce, warzywa mrożone/2023
    
Zapytanie Ofertowe zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł  netto Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

Zamawiający informuje, że:
1.    Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 10 937,85 zł PLN brutto.
2.    Otwarto ofertę złożoną przez Wykonawcę:
A.     Chłodnia Bałwanek  Tomasz Leks,  ul. Dunikowskiego 24,  47 – 200 Kędzierzyn Koźle.
Cena ofertowa netto 13 255,00 zł
Cena ofertowa brutto 13 255,00  zł

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041