AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe NR 1/materiały opatrunkowe/2023

 1. W dniu 24.11.2023 r. Zamawiający Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych Kod CPV 33140000-3 - Materiały opatrunkowe

  Zapytanie ofertowe NR 1/materiały opatrunkowe/2023
      
  Zapytanie Ofertowe zgodnie z regulaminem udzielania zamówień , których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł  netto Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ   w Głuchołazach.

  Zamawiający informuje, że:
  1.    Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 53 063,00 zł PLN brutto.
  2.    Otwarto ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O. UL. ŻEROMSKIEGO 17,  95-200 PABIANICE.
  Cena ofertowa netto 44 780,80 zł
  Cena ofertowa brutto 52 119,31 zł

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041