AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe NR 1/rękawice jednorazowe/2023

W dniu 22.11.2023 r. Zamawiający Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu na sukcesywne dostawy rękawic jednorazowych.
Zapytanie ofertowe NR 1/rękawice jednorazowe/2023   
    
Zapytanie Ofertowe zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł  netto Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ   w Głuchołazach.

Pobierz:

Informacja z otwarcia ofert rękawice jednorazowe.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041